P R O V I N C I E      A N T W E R P E N                           

                                   P r o v i n c i e   M i d d e n - B  r a b a n t                           

           B r a b a n t  -  A n t w e r p e n   in    B e n e l u x    e n  d e  E . U .            

Inleiding

Toen de graaf van Leuven-Brussel op 13 mei 2006 markgraaf van Antwerpen en hertog van Neder-Lotharingen werd, ontstond het hertogdom Brabant.

Door de scheiding der Nederlanden in de 16e eeuw kwam het noordelijke deel van het markgraafschap Antwerpen aan de Verenigde Provinciën.

Tot de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw bleef het zuidelijke deel van het markgraafschap Antwerpen deel uitmaken van het hertogdom Brabant.

Daar in 2006 het negenhonderdjarig bestaan van het hertogdom wordt herdacht is het tijd dat de provincie Antwerpen zich bezint over verleden en toekomst ...

GESCHIEDENIS

Oostenrijks Brabant

In 1794 werd onze Oostenrijkse keizer Frans II te Brussel gehuldigd als hertog van Brabant waartoe Antwerpen nog altijd in alle opzichten behoorde.

Franse bezetting

In 1794 versloegen de opnieuw binnenvallende Fransen onze Oostenrijkse troepen te Fleurus. De Fransen zouden Brabant-Antwerpen twintig jaar bezetten.

Nederlands Antwerpen en Brabant

Koning Willem I herdoopte het departement der Twee-Nethen tot provincie Antwerpen.  De provincie bevond zich tussen Noord- en Zuid-Brabant.

Belgisch Antwerpen en Brabant

De Belgische overheid behield de benaming provincie Antwerpen, maar herdoopte  Zuid-Brabant tot provincie Brabant. Noord-Brabant was buitenland.

Vlaams-Belgisch Antwerpen en Brabant

De grondwetsherziening van 1993 leidde leidde tot de splitsing van de provincie Brabant, waardoor o.a. Vl.-Brabant ontstond. Antwerpen bleef bestaan.

NAAMGEVING

Provincie Antwerpen

Terwijl de naam provincie Antwerpen in de Nederlandse periode nog geen gevaar inhield voor de Brabantse identiteit, werd in de Belgisch-unitaristische periode de aanzet gegeven tot de teruggang hiervan. De taalbeweging die zich in oneigenlijke zin Vlaams noemde droeg hiertoe bij.

De overheid van gewest en gemeenschap probeert de woorden Vlaming en Vlaanderen te institutionaliseren en dringt hierdoor het Brabantse en Limburgse bewustzijn terug. De Noord-Brabanders daarentegen zouden het nooit pikken dat ze officieel tot Hollander worden verklaard ...

Provincie Midden-Brabant

De belangrijkste stap bij het herstel van het Brabantse bewustzijn in de provincie Antwerpen is het herdopen van deze provincie in provincie Midden-Brabant. De Europese Unie zal zorgen voor een toenadering tot Noord-Brabant ...

TOEKOMST

De toekomst van de provincie Antwerpen ligt in het herontdekken van haar Brabantse roots. Als provincie Midden-Brabant kan zij het centrale deel vormen van een Euregio Brabant, samen met - ten minste - Vl.-Brabant en N.-Brabant.

Antwerpen ligt in Brabant. Antwerpen is Brabant.

Brabant-Antwerpen in  Benelux en de Europese Unie ...

1815-2015 tweehonderd jaar PROVINCIE ANTERPEN

200 jaar Koninkrijk der NEDERLANDEN

Koning WILLEM I

Wapen van de stad Antwerpen

Wapen van Brabant

 

Literatuur

Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, 2004.

LINKS

Provincie Antwerpen

https://provincie-antwerpen.jouwweb.nl/

https://provincie-brabant-mysites-nljouwweb.be.

www.antwerpen.tk/

Midden-Brabant

www.provincie-antwerpen.tk

( provincie Antwerpen of Midden-Brabant )

www.antwerpen.tk

( idem )

Brabant-Antwerpen

https://brabant.lima-city.de/provincie-brabant-antwerpen.html

www.brabant.lu/

( Brabant index-pagina )

http://www.euregio-brabant.com/

( Euregio Hertogdom Brabant-Antwerpen )

( margraafschap Antwerpen, deel van Brabant )

www.markgraafschap-antwerpen.tk

Brabant - com

www.hertogdom-brabant.com

http://www.hertogdom-brabant.eu

( hertogdom Brabant, inclusief Antwerpen )

https://brabant.npage.be/

( Europese regio Brabant-Antwerpen )

www.provincie-antwerpen.2link.be

( info betreff. prov. Antwerpen )

brussel

( Brussels Brabant )

www.geschiedenis-belgie.start.be

( Brabant-Antwerpen )

http://brabant.gnx.at/

www.benelux-brabant.tk

Brabant

https://brabant-im.lima-city.de/b-b-d-b.htm

Zoekmachines

www.vinden.nl/

www.webwatch.be

INFO

brabant@gmx.com

 ANTWERPEN NIET BRABANTS ?  MET HEEL ANTWERPEN, MAAR NIET MET DEN DEZEN

English

in short

The province of Antwerp is in fact the province of Central Brabant.

The future of the province of Antwerp :

BRABANT-ANTWERP in BENELUX and  E.U.

Links

www.freewebs.com/euregio_brabant/antwerpbrabant.htm

www.brabant.ch/

www.brabant.fcpages.com/brabantine.html